Coude Femelle / Femelle
 
Coude Mâle / Femelle
 
Coude Mâle / Mâle
 
Coude Mâle / Mâle réduit
 
Té Femelle / Femelle / Femelle
 
Té Femelle / Mâle / Femelle
 
Té Mâle / Femelle / Femelle
 
Té Mâle / Mâle / Mâle
 
Croix Femelle / Femelle / Femelle / Femelle
 
Manchon hexagonal
 
Manchon réduit
 
Bouchon Femelle
 
Mamelon hexagonal
 
Mamelon réduit NPT
 
Adapteur femelle NPT par Mâle Gaz Conique
 
Mamelon Mâle NPT par Mâle BSPP
 
Adapteur Femelle NPT par Mâle BSPP
 
Adapteur réduit
 
Adapteur Mâle Femelle NPT égal
 
Réduction courte Male Femelle NPT (HEx BUSHING)
 
Mamelon Mâle NPT par Mâle Gaz Conique
 

Té Mâle / Mâle / Mâle

Référence Dimension E Dimension S Pipe Size Wrench Flat H
H-SMT-2N-S316 4.8 mm 19.05 mm 1/8 in 12.7 mm
H-SMT-2N-BRAS 4.8 mm 19.05 mm 1/8 in 12.7 mm
H-SMT-2N-STEL 4.8 mm 19.05 mm 1/8 in 12.7 mm
H-SMT-4N-S316 7.1 mm 24.5 mm 1/4 in 12.7 mm
H-SMT-4N-BRAS 7.1 mm 24.5 mm 1/4 in 12.7 mm
H-SMT-4N-STEL 7.1 mm 24.5 mm 1/4 in 12.7 mm
H-SMT-6N-S316 9.6 mm 26.9 mm 3/8 in 17.5 mm
H-SMT-6N-BRAS 9.6 mm 26.9 mm 3/8 in 17.5 mm
H-SMT-6N-STEL 9.6 mm 26.9 mm 3/8 in 17.5 mm
H-SMT-8N-S316 11.9 mm 33.2 mm 1/2 in 20.6 mm
H-SMT-8N-BRAS 11.9 mm 33.2 mm 1/2 in 20.6 mm
H-SMT-8N-STEL 11.9 mm 33.2 mm 1/2 in 20.6 mm
H-SMT-12N-S316 15.7 mm 35.3 mm 3/4 in 25.4 mm
H-SMT-12N-BRAS 15.7 mm 35.3 mm 3/4 in 25.4 mm
H-SMT-12N-STEL 15.7 mm 35.3 mm 3/4 in 25.4 mm
H-SMT-16N-S316 22.3 mm 44.5 mm 1 in 31.8 mm
H-SMT-16N-BRAS 22.3 mm 44.5 mm 1 in 31.8 mm
H-SMT-16N-STEL 22.3 mm 44.5 mm 1 in 31.8 mm